Help Terschelling !

TERSCHELLING BEDREIGD!!!

Hoogbouw

Nieuw in het dossierBeste mensen,


Dank voor jullie steun en warme reacties. We zitten nog steeds in de gevarenzone sinds mijn bericht van 7 juli 2017 over de hoogbouw aan het Groene strand, dendert de projectontwikkelaar Segesta door. We hebben vandaag woensdag 23 augustus 2017 een uitgebreid artikel het weekblad de Terschellinger gezet. Hierin geven we onze weerzin tegen de Segasta plannen aan. Ook laten we ons alternatieve plan voor bebouwing aan het Groene strand nabij Paviljoen "de Walvis" zien. Zoals u kunt lezen lezen en zien strijden we nog steeds voor ons prachtige eiland Terschelling. Ons aller rustpunt Paviljoen de Walvis moet niet worden ingepakt door bakstenen monoliet. De slogan "dit is het begin, we gaan door met de strijd blijft actueel"


Lees meer...

 Beste vrienden van het eiland Terschelling.

Ons prachtige eiland en speciaal het Groene Strand, nabij het paviljoen “De Walvis” , daar waar projectontwikkelaar”Segesta” ooit een stuk te saneren bedrijven terrein aanschafte, met als doel er appartementen in hoogbouw te bouwen, beton en baksteen in een groot volume, in een kwetsbaar gebied, een grove aantasting van de mooie omgeving en van het dorp West-Terschelling, dat we met z’n allen hebben bestreden, doet mij U vragen, zijn we allemaal volledig en voldoende geïnformeerd?

Toch nemen wij de “pen” weer ter hand, omdat er weer nieuwe feiten te melden zijn, helaas nog steeds géén goed nieuws. We hebben ons lange tijd bewust passief opgesteld, omdat er mensen waren, die hun uiterste best hebben gedaan om een goed plan voor de omgeving te maken en getracht hebben de grond aan te kopen en dat proces wilden wij niet frustreren. Eén ondernemer op Terschelling had in samenwerking met de buren een goed plan opgesteld, kleinschalige appartementenbouw, passend in de omgeving, waarbij het duinaanzicht tussen De Walvis en de appartementen weer goed tot zijn recht kwam, hij bood een zéér goede prijs voor dit braakliggend bedrijventerrein. Deze aanbieding werd bot door Segesta afgewezen, om reden dat deze kandidaat vooraf enige zekerheidstelling van de gemeente Terschelling vroeg over de te verwachten bestemmingswijziging van bedrijventerrein naar een andere passende bestemming. Helaas ging deze aankoop niet door, echter omdat wij allen, U die ons met ruim tienduizend steunbetuigingen voor de goede zaak en wij als eilandersteunpilaren daardoor gesterkt, is er toch nog enig succes geboekt, want de gemeenteraad van Terschelling wenste en wenst op/aan het Groene Strand géén grootschalige appartementen in hoogbouw. Het licht begon dus te gloren, helaas was de gemeente tot op heden niet in staat tot het realiseren van een noodzakelijk Voorbereidingsbesluit om de nieuwe, reeds lang gewenste inzichten te honoreren in een nieuw bestemmingsvoorstel. Lees meer...
Lieve mensen,

Op een voor ons niet gebruikelijke wijze willen wij een groot probleem onder uw aandacht brengen:

HOOGBOUW!!!

Wordt het stuk grond met bouwval (voormalig bouwterrein Boersma & Ybema) aan het Groene Strand en de Zwarte weg omgetoverd tot een groot, foeilelijk appartementencomplex?

Wij als betrokkenen (de Walvis) vinden ook dat er met dit bouwval iets moet gebeuren.

Het terrein moet geruimd worden, deze situatie is een totale minachting van de Eilanders en onze Gasten. Waarschijnlijk is het niet ruimen een tactische zet. Ook wij vinden dat er gebouwd moet worden, we hebben meegedacht met plannen voor fatsoenlijke huizen (laagbouw) op die plek.

Echter, weer moet een authentiek stukje grond, grenzend aan de duinen en het oude dorp West-Terschelling (de Frethoek) volgestampt worden met een grootschalig appartementencomplex. Dit past hier toch niet?!

Segesta (projectontwikkelaar) denkt groot, denkt snel, zoveel mogelijk appartementen bouwen, daarbij worden ze gesteund door wethouder Spanjer, n.b. van Plaatselijk Belang, en ook nog een Terschellinger van geboorte.

De skyline van West-Terschelling wordt definitief verknoeid, de omgeving van het rustieke paviljoen de Walvis met het prachtige duingebied, ook!

Hoogbouw past niet op Terschelling, de ontwikkeling op het Groene Strand door deze snelle jongens moet gestopt worden. Wij willen daar sfeer, rust en uitstraling behouden voor de Eilanders en onze Gasten.

Daarom vragen wij jullie om steun.

 

Help ons, zodat dit prachtige gebied niet verknoeid wordt.


Namens paviljoen de Walvis,


Neeke van Dieren,

Marleen Verhaagen,

John Bijlsma

 

Aantal stemmen

24349

Nieuw in het dossier

Beste mensen,

Dank voor jullie steun en warme reacties. We zitten nog steeds in de gevarenzone sinds mijn bericht van 7 juli 2017 over de hoogbouw aan het Groene strand, dendert de projectontwikkelaar Segesta door. We hebben vandaag woensdag 23 augustus 2017 een uitgebreid artikel het weekblad de Terschellinger gezet. Hierin geven we onze weerzin tegen de Segasta plannen aan. Ook laten we ons alternatieve plan voor bebouwing aan het Groene strand nabij Paviljoen "de Walvis" zien. Zoals u kunt lezen lezen en zien strijden we nog steeds voor ons prachtige eiland Terschelling. Ons aller rustpunt Paviljoen de Walvis moet niet worden ingepakt door bakstenen monoliet. De slogan "dit is het begin, we gaan door met de strijd blijft actueel" Lees meer...

In de pers

Het is goed dit alles nog eens op een rijtje te zetten, opdat we niet vergeten, want een vos verliest wel zijn haren, echter niet zijn streken. Terschelling, het Groene Strand , ons mooie dorp zijn het waard om voor te strijden, wij blijven scherp want er is al genoeg verknoeid op ons prachtig eiland, dat moet afgelopen zijn !

Het verhaal

Segesta (projectontwikkelaar) denkt groot, denkt snel, zoveel mogelijk appartementen bouwen, daarbij worden ze gesteund door wethouder Spanjer, n.b. van Plaatselijk Belang, en ook nog een Terschellinger van geboorte. De skyline van West-Terschelling wordt definitief verknoeid, de omgeving van het rustieke paviljoen de Walvis met het prachtige duingebied, ook!

Steun ons nu !

Wij vragen om jullie steun! Help ons, zodat dit prachtige gebied niet verknoeid wordt.