before
after

Schetsplan Segesta

Schetsplan Segesta


Lieve Vrienden,


Wij hebben de hoogbouwplannen van Segesta aan jullie voorgelegd, deze plannen zijn ons in het gemeentehuis gepresenteerd, er was een 'leuke' maquette bij, hun hoogbouw afgezet tegen ons dorp, gelukkig was onze architect erbij, hij informeerde naar de planafmetingen, wij vonden en vinden deze hoogbouw aldaar een aanfluiting, dat hebben wij daar dus ook gezegd, heel netjes, wij keuren dit af, deze foeilelijke hoogbouw hoort niet op Terschelling, deze hoop stenen is een verkrachting van het aanzicht van West-Terschelling, onze prachtige sky-line weg, foetsie, naar de filistijnen.


Dezelfde avond worden de raadsleden in besloten zitting hierover geïnformeerd, de raadsleden in ruime meerderheid wilden meer en minder aanpassingen, te hoog enz.


De volgende dag vertelt wethouder Jort Spanjer van P.B. aan een vooraanstaand S.B.B'er, ik ga dit plan uitvoeren want de raad der gemeente Terschelling is in meerderheid akkoord en planologisch zie ik geen probleem. De S.B.B. beambte ( naam uiteraard bekend, bij ons en Jort Spanjer) stelde nog : volgens Richard Gorter zijn info, afkomstig van raadsleden is men nog helemaal niet akkoord. Hier begint nu de grote leugen! , en wij bewoners en de walvis worden (althans dat probeert men) Buiten spel gezet door Jort Spanjer, de amice van Segesta.


Daarop zijn wij jullie gaan informeren, wij zijn het zat en gelukkig zijn jullie in steeds grotere getale het ook zat, wij blijven jullie informeren en wij blijven strijden voor fatsoenlijke huizen (laagbouw) op de B&Ylocatie , deze laagbouw is ons beloofd door het college B&W, toen ze 2 jaar geleden kwamen kennismaken. Nu wij jullie in beeld en woord informeren en jullie fantastisch reageren, probeert Segesta met de gemeente ( leuk stel overigens) ons te beschuldigen van onjuiste informatie, onjuiste beeldvoorstelling enz., ’t valt volgens hen best mee !

Wij informeren jullie naar waarheid en onze afbeeldingen zijn en blijven correct!
 

Segesta’s hoogbouwplannen zijn afschuwelijk.
 

Gisteren een tweet gelezen van Paul de Bos, ambtenaar bij de gemeente, hij schrijft als je tekeningen publiceert moet je de juiste gebruiken.

Dus nogmaals gecontroleerd, Paul nemen we serieus, gelukkig hebben we toch allemaal goed gelezen. Ohja, Segesta, de snelle jongens, ze beginnen te dreigen, we mogen de waarheid niet verkondigen, Alleen hun verhaal is goed, pech dus, wij informeren jullie met onze beeldvorming overeenkomstig info architect Segesta dat is het verhaal, het juiste verhaal, dat blijven we vertellen !


Nog een hele leuke, volgens Segesta is hun Hoogbouw helemaal niet storend, hoe komen we erbij. Ze hebben ook wat beelden gemaakt, daaruit zou moeten blijken hoe ‘’leuk’’ hun bebouwing daarop het Groene Strand en aan de Zwarte weg wel niet is.

Wat zien we op hun beelden, de Brandaris is ongeveer 200 meter hoog, de huizen en het telecom gebouw aan de Willembarentskade zijn ruim 2 maal zo groot geworden ten opzichte van de reële afmetingen, daar hebben zij hun complex tegen afgezet.

Wij hebben het weer juist vorm gegeven met hun "vergrotingen" ernaast ! Kijk en huiver.


Wat voor spel spelen ze, jullie mogen drie keer raden. Wij houden jullie op de hoogte, gelukkig stromen de nee stemmers tegen deze hoogbouw binnen.


Nog iets, onze Terschellinger vriend Frits Wester heeft ook leuk getwitterd, ook Frits kent ons eiland en weet dat prachtige gebied op waarde te schatten, bedankt Frits.


De vrijheid van meningsuiting hebben we hoog in het Terschellinger Vaandel.

Aantal stemmen

24349

Nieuw in het dossier

Beste mensen,

Dank voor jullie steun en warme reacties. We zitten nog steeds in de gevarenzone sinds mijn bericht van 7 juli 2017 over de hoogbouw aan het Groene strand, dendert de projectontwikkelaar Segesta door. We hebben vandaag woensdag 23 augustus 2017 een uitgebreid artikel het weekblad de Terschellinger gezet. Hierin geven we onze weerzin tegen de Segasta plannen aan. Ook laten we ons alternatieve plan voor bebouwing aan het Groene strand nabij Paviljoen "de Walvis" zien. Zoals u kunt lezen lezen en zien strijden we nog steeds voor ons prachtige eiland Terschelling. Ons aller rustpunt Paviljoen de Walvis moet niet worden ingepakt door bakstenen monoliet. De slogan "dit is het begin, we gaan door met de strijd blijft actueel" Lees meer...

In de pers

Het is goed dit alles nog eens op een rijtje te zetten, opdat we niet vergeten, want een vos verliest wel zijn haren, echter niet zijn streken. Terschelling, het Groene Strand , ons mooie dorp zijn het waard om voor te strijden, wij blijven scherp want er is al genoeg verknoeid op ons prachtig eiland, dat moet afgelopen zijn !

Het verhaal

Segesta (projectontwikkelaar) denkt groot, denkt snel, zoveel mogelijk appartementen bouwen, daarbij worden ze gesteund door wethouder Spanjer, n.b. van Plaatselijk Belang, en ook nog een Terschellinger van geboorte. De skyline van West-Terschelling wordt definitief verknoeid, de omgeving van het rustieke paviljoen de Walvis met het prachtige duingebied, ook!

Steun ons nu !

Wij vragen om jullie steun! Help ons, zodat dit prachtige gebied niet verknoeid wordt.