Help Terschelling !

TERSCHELLING BEDREIGD!!!

Hoogbouw

Nieuw in het dossierBeste mensen,


Inderdaad beste mensen (eilanders en gasten), het is zover, onze strijd om het aanzicht van West-Terschelling, de leefbaarheid van onze Westhoek en de sfeer van het Groene Strand, met als kers op de taart het paviljoen de Walvis, ligt nu in de rode gevaren zone. Wij hebben alles uit de kast gehaald om deze nutteloze aantasting van een prachtig stuk Terschelling te voorkomen.

Wij hebben het “in stilte” gedaan, want dat werkt zo goed en is zo fatsoenlijk, want de waarheid vertellen is helaas hard (en dat moet helaas meestal keihard gebracht worden) en dat hebben wij gedaan, in stilte, met zienswijzen enz., netjes dus, want anders ben je een hufter, wel “heel netjes” zijn wij nu in de hoek getrapt.

Wij hebben, nee Terschelling heeft de eerste slag verloren, mijnheer de Betonboer, de projectontwikkelaar Segesta, lieden die nooit genoeg hebben, hebben ook hier voet aan wal gezet en gewonnen, want deze mooie rustige hoek zou en moet vol beton en baksteen gegoten worden, want mijnheer de Betonboer heeft dit terrein gekocht en hij wilde dit vol bouwen, want hij is natuurlijk de Baas!

We hebben een kleiner, beter passend alternatief aangedragen, echter NO WAY, want mijnheer heeft invloedrijke vrienden en niet te vergeten vriendinnen (!), waardoor hij nu als goed voetballer op 1-0 voor staat, de winst ligt binnen handbereik.

Terschelling is een prachtig eiland, de oprukkende bebouwing tast de kwaliteit ernstig aan, klein, fijn en passend in de omgeving is doemdenkend geworden, je vertraagt de vooruitgang.


Lees meer...

 Beste vrienden van het eiland Terschelling.

Ons prachtige eiland en speciaal het Groene Strand, nabij het paviljoen “De Walvis” , daar waar projectontwikkelaar”Segesta” ooit een stuk te saneren bedrijven terrein aanschafte, met als doel er appartementen in hoogbouw te bouwen, beton en baksteen in een groot volume, in een kwetsbaar gebied, een grove aantasting van de mooie omgeving en van het dorp West-Terschelling, dat we met z’n allen hebben bestreden, doet mij U vragen, zijn we allemaal volledig en voldoende geïnformeerd?

Toch nemen wij de “pen” weer ter hand, omdat er weer nieuwe feiten te melden zijn, helaas nog steeds géén goed nieuws. We hebben ons lange tijd bewust passief opgesteld, omdat er mensen waren, die hun uiterste best hebben gedaan om een goed plan voor de omgeving te maken en getracht hebben de grond aan te kopen en dat proces wilden wij niet frustreren. Eén ondernemer op Terschelling had in samenwerking met de buren een goed plan opgesteld, kleinschalige appartementenbouw, passend in de omgeving, waarbij het duinaanzicht tussen De Walvis en de appartementen weer goed tot zijn recht kwam, hij bood een zéér goede prijs voor dit braakliggend bedrijventerrein. Deze aanbieding werd bot door Segesta afgewezen, om reden dat deze kandidaat vooraf enige zekerheidstelling van de gemeente Terschelling vroeg over de te verwachten bestemmingswijziging van bedrijventerrein naar een andere passende bestemming. Helaas ging deze aankoop niet door, echter omdat wij allen, U die ons met ruim tienduizend steunbetuigingen voor de goede zaak en wij als eilandersteunpilaren daardoor gesterkt, is er toch nog enig succes geboekt, want de gemeenteraad van Terschelling wenste en wenst op/aan het Groene Strand géén grootschalige appartementen in hoogbouw. Het licht begon dus te gloren, helaas was de gemeente tot op heden niet in staat tot het realiseren van een noodzakelijk Voorbereidingsbesluit om de nieuwe, reeds lang gewenste inzichten te honoreren in een nieuw bestemmingsvoorstel. Lees meer...
Lieve mensen,

Op een voor ons niet gebruikelijke wijze willen wij een groot probleem onder uw aandacht brengen:

HOOGBOUW!!!

Wordt het stuk grond met bouwval (voormalig bouwterrein Boersma & Ybema) aan het Groene Strand en de Zwarte weg omgetoverd tot een groot, foeilelijk appartementencomplex?

Wij als betrokkenen (de Walvis) vinden ook dat er met dit bouwval iets moet gebeuren.

Het terrein moet geruimd worden, deze situatie is een totale minachting van de Eilanders en onze Gasten. Waarschijnlijk is het niet ruimen een tactische zet. Ook wij vinden dat er gebouwd moet worden, we hebben meegedacht met plannen voor fatsoenlijke huizen (laagbouw) op die plek.

Echter, weer moet een authentiek stukje grond, grenzend aan de duinen en het oude dorp West-Terschelling (de Frethoek) volgestampt worden met een grootschalig appartementencomplex. Dit past hier toch niet?!

Segesta (projectontwikkelaar) denkt groot, denkt snel, zoveel mogelijk appartementen bouwen, daarbij worden ze gesteund door wethouder Spanjer, n.b. van Plaatselijk Belang, en ook nog een Terschellinger van geboorte.

De skyline van West-Terschelling wordt definitief verknoeid, de omgeving van het rustieke paviljoen de Walvis met het prachtige duingebied, ook!

Hoogbouw past niet op Terschelling, de ontwikkeling op het Groene Strand door deze snelle jongens moet gestopt worden. Wij willen daar sfeer, rust en uitstraling behouden voor de Eilanders en onze Gasten.

Daarom vragen wij jullie om steun.

 

Help ons, zodat dit prachtige gebied niet verknoeid wordt.


Namens paviljoen de Walvis,


Neeke van Dieren,

Marleen Verhaagen,

John Bijlsma

 

Aantal stemmen

27550

Nieuw in het dossier

Inderdaad beste mensen (eilanders en gasten), het is zover, onze strijd om het aanzicht van West-Terschelling, de leefbaarheid van onze Westhoek en de sfeer van het Groene Strand, met als kers op de taart het paviljoen de Walvis, ligt nu in de rode gevaren zone. Wij hebben alles uit de kast gehaald om deze nutteloze aantasting van een prachtig stuk Terschelling te voorkomen. Wij hebben het “in stilte” gedaan, want dat werkt zo goed en is zo fatsoenlijk, want de waarheid vertellen is helaas hard (en dat moet helaas meestal keihard gebracht worden) en dat hebben wij gedaan, in stilte, met zienswijzen enz., netjes dus, want anders ben je een hufter, wel “heel netjes” zijn wij nu in de hoek getrapt. Lees meer...

In de pers

Het is goed dit alles nog eens op een rijtje te zetten, opdat we niet vergeten, want een vos verliest wel zijn haren, echter niet zijn streken. Terschelling, het Groene Strand , ons mooie dorp zijn het waard om voor te strijden, wij blijven scherp want er is al genoeg verknoeid op ons prachtig eiland, dat moet afgelopen zijn !

Het verhaal

Segesta (projectontwikkelaar) denkt groot, denkt snel, zoveel mogelijk appartementen bouwen, daarbij worden ze gesteund door wethouder Spanjer, n.b. van Plaatselijk Belang, en ook nog een Terschellinger van geboorte. De skyline van West-Terschelling wordt definitief verknoeid, de omgeving van het rustieke paviljoen de Walvis met het prachtige duingebied, ook!

Steun ons nu !

Wij vragen om jullie steun! Help ons, zodat dit prachtige gebied niet verknoeid wordt.