Help Terschelling !

Stem nu tegen de plannen !

Hoogbouw

Let op phishing site actief


Tot onze grote schrik zijn wij er achter gekomen dat iemand mails verstuurd uit naam van de website van Help Terschelling en verzoekt om geld over te maken. Een ieder die toch geld heeft overgemaakt word ten zeerste aangeraden aangifte te doen bij de politie.

Wij vragen U nooit om geld over te maken, let dus op en trap er niet in !

Aan alle Eilanders en Gasten van Terschelling
 

Lieve mensen, als de plannen van Segesta voor Hoogbouw aan het groene strand en nabij de Walvis er door gedrukt worden in de gemeenteraad van Terschelling, gaat er heel veel verloren!
 

Wij vragen jullie, steun ons massaal om aldaar tot fatsoenlijke laagbouw te komen. Laagbouw die recht doet aan de fantastische omgeving, recht doet aan alle gasten van de Walvis en aan onze bewoners van Oud-West Terschelling die ook geen Hoogbouw wensen.
 

Wilt U ons hierin steunen, klik "Steun ons nu" o.v.v. uw naam, plaats en email adres. Heeft U nog opmerkingen tot behoud van dit prachtige gebied, adviezen om ons te steunen vermeld ze a.u.b.
 

Informeer ook Uw familie, vrienden en vriendinnen om te reageren

namens de Walvis en de bewoners van Oud-West.
 

Neeke van Dieren,

Marleen Verhaagen,

John Bijlsma

R. Gorter

NB: Naam, plaats zijn verplichte velden, email hebben we later vervallen zodat dit niet nogmaals misbruikt kan worden

Aantal stemmen

24349

Nieuw in het dossier

Beste mensen,

Dank voor jullie steun en warme reacties. We zitten nog steeds in de gevarenzone sinds mijn bericht van 7 juli 2017 over de hoogbouw aan het Groene strand, dendert de projectontwikkelaar Segesta door. We hebben vandaag woensdag 23 augustus 2017 een uitgebreid artikel het weekblad de Terschellinger gezet. Hierin geven we onze weerzin tegen de Segasta plannen aan. Ook laten we ons alternatieve plan voor bebouwing aan het Groene strand nabij Paviljoen "de Walvis" zien. Zoals u kunt lezen lezen en zien strijden we nog steeds voor ons prachtige eiland Terschelling. Ons aller rustpunt Paviljoen de Walvis moet niet worden ingepakt door bakstenen monoliet. De slogan "dit is het begin, we gaan door met de strijd blijft actueel" Lees meer...

In de pers

Het is goed dit alles nog eens op een rijtje te zetten, opdat we niet vergeten, want een vos verliest wel zijn haren, echter niet zijn streken. Terschelling, het Groene Strand , ons mooie dorp zijn het waard om voor te strijden, wij blijven scherp want er is al genoeg verknoeid op ons prachtig eiland, dat moet afgelopen zijn !

Het verhaal

Segesta (projectontwikkelaar) denkt groot, denkt snel, zoveel mogelijk appartementen bouwen, daarbij worden ze gesteund door wethouder Spanjer, n.b. van Plaatselijk Belang, en ook nog een Terschellinger van geboorte. De skyline van West-Terschelling wordt definitief verknoeid, de omgeving van het rustieke paviljoen de Walvis met het prachtige duingebied, ook!

Steun ons nu !

Wij vragen om jullie steun! Help ons, zodat dit prachtige gebied niet verknoeid wordt.